Management Policy

Otomotiv araçları klima imalatı ve montajı yapan firmamız aşağıdaki ilkeleri yönetim politikası olarak benimsemiştir
 
-Ülkemizdeki yasal gerekliliklere ve uluslararası antlaşmalara uymak
-Tüm faaliyetlerimizde ekip çalışmasını benimseyerek müşteri memnuniyeti odaklı iş anlayışını sağlamak
-IATF 16949, ISO 9001:2015 kalite, ISO 14001 çevre, OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun bir sistem kurmak ve sürekli geliştirmek
-Risk analizleri yapmak ve devamlılığını sağlamak
-Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda iş kazalarını ve çevresel etkileri en aza indirecek tedbirleri almak
-Çevre kirliliğini önlemek amacıyla atıkları azaltmak ve geri kazanım yolu ile bertarafını sağlamak
-Çalışanlarımıza ve yüklenicilerimize kalite, çevre ve İSG konusunda eğitim vererek bilinçlenmelerini, personel kalitesi ve memnuniyetini arttırılmasını sağlamak
-Tüm birimlerde sürekli geliştirme ve iyileştirmeyi uygulayarak, kaynakların etkili kullanılmasını sağlamak
-Tedarikçi firmalarla çözüm ortaklığına giderek karşılıklı fayda esaslı bir anlayış içinde çalışmak,
-Ürünlerimizi sunarken, teknolojiyi ve sektörel gelişmeleri sürekli takip ederek müşteri ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermek
-IATF 16949 Kalite Yönetim Sistemi’nin gereklerini yerine getirmeyi ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi
-Taahhütte bulunduğumuz kalite politika ve hedeflerinin uygulanmasının sürekli takipçisi olmayı kendimize görev biliriz.